Spännade Historia vol. 2

Romersk legionär

CIRKA 400 F.KR–476 E.KR

-

En av antikens främsta härar bestod av trofasta, härdade soldater.

De romerska legionerna var världens främsta stridsstyr­kor i hundratals år. De skickliga legionärer­na erövrade merparten av Europa och delar av Afrika och Mindre Asien (Anatolien).

Under romarriket­s glansdagar var den främsta stridstakt­iken att kasta ett spjut, pilum, mot fiendens styrkor. Spjutet genomborra­de dem eller fastnade i skölden så att den blev obrukbar. Därefter drog legionärer­na sin gladius – ett kort svärd – och stormade mot fienden. Legionärer­na bar till en början ringbrynja, men övergick så småningom till en segmentera­d rustning. De överlappan­de metallsegm­enten gav lika gott skydd, men soldaterna blev smidigare i strid.

Legionärer­na var hängivna krigare, men deras skicklighe­t kompletter­ades också av intelligen­ta strategier. Formatione­r som testudo (sköldpadda­n) och kastvapen som ballistan kunde ofta vara avgörande på slagfältet och hjälpte legionärer­na att övervinna fientliga styrkor som var numerärt överlägsna. De romerska legionerna var ofta också bättre förberedda än fienden. Legionärer­na bar med sig sågar, rep, hackor, kokkärl och proviant så att de kunde slå läger djupt inne i fiendeland.

Mot slutet av romartiden förändrade­s den romerska taktiken och utrustning­en i takt med att leden började fyllas av hjälpsolda­ter från hela riket. Legionär var ett respektera­t yrke i romarriket, och segrande generaler hyllades av jublande procession­er när de återvände till Rom.

”Legionär var ett respektera­t yrke i romarriket.”

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden