Spännade Historia vol. 2

Osmansk janitsjar

1300-1800-TALET

-

”På slagfältet var janitsjare­rna lätta att känna igen tack vare den speciella huvudbonad­en.”

Visste du att ... Janitsjare­rnas överstar kallades ”soppkockar” eftersom de bar ett märke i form av en slev som tecken på lojalitet mot sultanen.

Elitsoldat­erna i Osmanska riket

I många hundra år leddes Osmanska rikets mäktiga här av janitsjare­r. Den första styrkan etablerade­s runt år r 1380 av kristna pionjärer som togs till fånga efter lyckade osmanska fälttåg i Europa. De hämtades i hemlandet vid mellan 6 och 14 års ålder och uppfostrad- trades till krig. Efter att ha blivit kommendera­de till hären en blev de sultanens egendom och fungerade som hans s personliga livvakter.

Janitsjare­rna lydde under stränga regler och tränades ades till att bli skickliga och discipline­rade krigare. Kompani- anierna som var sultanens mest betrodda vakter bodde e i baracker och drillades konstant för ett liv i krig. Janit- tsjarernas överbefälh­avare kallades agha och hade högre ögre rang än befälhavar­na i den osmanska armén.

Janitsjare­rna använde svärd och skjutvapen och rörde örde sig snabbt för att överrumpla befästning­ar eller utflank- ankera kavallerie­r. På slagfältet var de lätta att känna igen gen tack vare sin speciella huvudbonad. De stred också till sjöss och använde skjutvapen mot besättning­en på fiendens fartyg. De fick rykte om sig att vara världens ns främsta skyttar och kunna sätta in förgörande murar r av eld.

I fredstid tjänstgjor­de janitsjare­rna också som polismän i de osmanska städerna. De hade sin glansperio­d i början av 1800-talet. Då fanns det över r 100 000 janitsjare­r, och Osmanska riket hade en av världens främsta stridsstyr­kor.

 ??  ?? UTVALDA VAPEN
UTVALDA VAPEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden