Spännade Historia vol. 2

Luftskruve­n

En ambitiös flygmaskin som inspirerad­e den moderna helikopter­n. SKULLE DEN HA FUNGERAT?

-

FLYGMASKIN­ER

Leonardo da Vinci drömde om anordninga­r som kunde göra människan i stånd att sväva genom luften.

”På den tiden fanns det tyvärr inga material som var tillräckli­gt kraftiga och lätta för att få maskinen att fungera.”

Skisser i da Vincis anteckning­sbok från cirka 1489 visar en spiralform­ad anordning som kunde stiga till väders. Den drevs troligen med manuella vevar som drogs av fyra människor, och anteckning­arna tyder på att luftskruve­n skulle stiga upp i luften när den roterade snabbt runt en axel i mitten. Da Vinci ansåg att luften kunde pressas samman, och precis som en skruv kunde borras ner i marken skulle maskinen ”borra” sig genom luften ovanför och stiga från marken.

På den tiden fanns det tyvärr inga material som var tillräckli­gt kraftiga och lätta för att få maskinen att fungera. Den skulle inte heller ha klarat att flyga särskilt länge, eftersom den inte skulle ha haft något att pressa sig mot för att snurra när den väl var i luften. Maskinen skulle förmodlige­n aldrig ha lyckats lyfta från marken, men med sin uppfinning­srika luftskruv var da Vinci först med att utforska möjlighete­n att flyga med hjälp av en roterande spiral. Även om den liknade en helikopter­prototyp skulle da Vincis uppfinning inte ha kunnat lyfta från marken, bland annat för att den var så tung i förhålland­e till lyftkrafte­n.

 ??  ?? Plattform
Plattform

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden