Grönt och blått

Spannande historia 2018 - - Förhistorisk Tid -

Grott­kons­ten be­står of­tast av rött, brunt, gult och svart. Det tycks in­te fin­nas någ­ra mål­ning­ar som in­ne­hål­ler blått el­ler grönt. En del av för­kla­ring­en är att det sak­nas na­tur­li­ga n pig­ment­käl­lor för des­sa ny­an­ser. På P sten­ål­dern var det svårt att hit­ta blå mi­ne­ra­ler, sär­skilt i Eu­ro­pa. Blått an­vän­des se­na­re av de gam­la egyp­ti­er­na, som de­ko­re­ra­de smyc­ken med pul­ve­ri­se­rad azu­rit. Av­sak­na­den av grö­na ny­an­ser är svå­ra­re att för­stå, ef­tersom det fanns gott om o grö­na mi­ne­ra­ler som ma­la­kit och grön­jord. En av för­kla­ring­ar­na är dock tro­li­gen att grönt in­te syns li­ka bra som rött el­ler brunt i ske­net från en fack­la el­ler eld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.