Spännade Historia vol. 2

Intervju Professor William Wallace

En expert på Michelange­lo berättar mer om konstnären­s mest berömda verk.

-

Hur fick Michelange­lo uppdraget att måla taket i Sixtinska kapellet? William Wallace: Michelange­lo tvekade till att åta sig uppdraget eftersom taket redan var målat. Det var ett valv med stjärnor vilket var ett vanligt sätt att avbilda himlen på. Då Michelange­lo mötte påven och pratade om det första gången, handlade det om en mycket enklare uppgift: att måla de tolv apostlarna. Men Michelange­lo hade en tendens att göra saker större och finare. Resultatet blev det mästerverk vi ser i dag.

Hur mycket hjälp fick han? WW: Vi har namnen på minst 13 personer som hjälpte Michelange­lo. Ingen har tidigare tänkt tanken att han hade medhjälpar­e. Folk trodde han var en ”ensamvarg” som gjorde allt själv. Men det skulle ju ha varit omöjligt att utföra en sådan monumental uppgift själv. Sanningen är att Michelange­lo målade merparten och alla de viktiga figurerna, medan medhjälpar­na tog sig an lite enklare saker som det arkitekton­iska.

Vad var fördelen med freskomåln­ing? WW: Fresko är en mycket krävande teknik. Den förutsätte­r en arbetsdag på åtta timmar där två timmar går åt till förberedel­ser, själva målningen på fuktig murputs tar tre timmar och efterfölja­nde målning på torr puts tar två timmar. Huvudförde­len med fresko (som betyder ’frisk’) är att man målar på fuktig puts, och når målningen torkar blir den till kalciumkar­bonat – alltså en del av putsen. Fresko är extremt hållbart. Det är därför freskomåle­rier från det gamla Egypten och Pompeji är så välbevarad­e.

 ??  ?? Professor William Wallaces senaste bok: Michelange­lo: The Artist, The Man, And His Times utgiven av Cambridge University Press. är
Professor William Wallaces senaste bok: Michelange­lo: The Artist, The Man, And His Times utgiven av Cambridge University Press. är

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden