Spännade Historia vol. 2

Historiens farligaste krigare

Orädda krigare som kunde sprida fruktan även bland de mest häedade fiender.

-

Genom historien har det funnits många härar som kan göra anspråk på titeln som de farligaste krigarna, men vilka var egentligen de mest imponerand­e? För att betraktas som en legendaris­k krigare krävs det mer än bara råstyrka eller blodtörsti­ghet.

Det viktigaste är vapen, för även den tappraste soldat kan besegras av en motståndar­e med överlägsen slagkraft. Det sägs att man inte ska ta med sig kniv till en eldstrid, och de bästa krigarna är alltid rätt rustade för uppgiften, oavsett om det är ett enormt fältslag eller ett hemligt uppdrag. En populär teori om varför Custers män besegrades vid Little Bighorn är att siouxkriga­rna kan ha haft bättre gevär än den amerikansk­a hären.

Men rätt taktik är lika viktigt som att ha rätt utrustning. Med en genomtänkt och effektivt genomförd strategi kan soldater utmanövrer­a och överlista en övertalig styrka eller en fiende som är fysiskt starkare. Ohederliga knep skulle till exempelvis enkelt kunna ge en ninja övertag mot en samuraj, som är bunden av moraliska regler och måste strida rent.

En krigare måste också ha rätt inställnin­g och vinnarlust för att kunna segra. Beslutsamh­et gör en krigare så mycket farligare, oavsett om drivkrafte­n är att skydda hemlandet eller tjäna en årslön som legosoldat. Under korstågen slogs kristna och muslimer för sina religiösa värderinga­r och drabbade samman på slagfälten gång på gång för att försvara sin tro.

Här kan du läsa om några av de dödligaste krigarna i historien, från antiken och fram till modern tid. Legendaris­ka soldater som vem som helst skulle ha velat ha vid sin sida när slaget börjar.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden