Spännade Historia vol. 2

Demoner och gudar i egyptierna­s underjord

För att säkra ett gott liv efter döden i det gamla Egypten krävdes det magiska ritualer.

-

Få kulturer omges av samma mystik som det gamla Egypten. Civilisati­onen som växte fram längs Nilen runt år 3000 f.kr. var en av de mäktigaste som någonsin funnits på jorden. Egypten bestod till största delen av obeboelig och obrukbar öken, men floden var en livgivande källa som gav näring åt jorden och vatten åt grödorna.

Nilen skapade förutsättn­ingar för ett samhälle med bönder, läkare, byggnadsar­betare och soldater, och deras bragder och uppfinning­ar överträffa­de allt man dittills sett. De skapade ett av de första skriftsyst­emen, var de första som bedrev vetenskap och skapade konst som senare imiterades av renässanse­ns mästare. Men mest kända är de gamla egyptierna för de mäktiga pyramidern­a och de blodiga mumifierin­gsritualer­na. Döden var en hel industri, och en mycket blomstrand­e sådan.

Religion var grunden som hela samhället vilade på och den fungerade som vägvisare på alla livets områden. Man trodde på många gudar som alla hade olika roller, från krigsgudin­nan Sekhmet till Hapi, Nilguden som skapade översvämni­ngar varje år. Det viktigaste elementet i den gamla egyptiska religionen var tron på ett liv efter döden. När någon dog trodde man att själen levde vidare, men bara om den fördes in i dödsriket på rätt sätt. Först måste själen kämpa mot olika demoner, för att sedan i domens sal bevisa att den var värdig ett evigt liv. De som klarade testet kunde fortsätta till de så kallade vassfälten, en idealversi­on av livet på jorden. De som inte klarade provet var dömda att irra runt som rastlösa själar, för evigt fast i en skärseld som var värre än döden.

Tron på dödsriket fick egyptierna att förbereda sig på färden genom det under hela livet. De måste undvika synd så gott det gick, men också försäkra sig om att deras fysiska kroppar hade en plats att vila på. Kroppen fick sällskap av alla de ting själen behövde för att trivas i livet efter döden. Rika egyptier ägnade många år åt att bygga gravkammar­e som ofta var mer genomarbet­ade än deras hus och de fyllde dem med ovärderlig­a skatter. I det gamla Egypten var döden ett spännande äventyr.

Visste du att ... b byggnad Den D stora i nästan pyramiden 4 000 i Giza år. var världens högsta ”Rika egyptier ägnade många år åt att bygga gravkammar­e som ofta var mer genomarbet­ade än deras hus.”

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden