Spännade Historia vol. 2

Duellering

När en gentlemans ära stod på spel fanns bara en sak att göra: att korsa klingor.

-

Imånga århundrade­n var det vanligt att tvister avgjordes i väpnad kamp. Duellering­en var också en högt aktad ritual som var förbehålle­n överklasse­n. Duellerna utkämpades när en mans ära stod på spel eller kränktes. För en stolt gentleman var både den personliga äran och familjens ära värd mer än guld och andra rikedomar. Även om duellerna oftast slutade vid första blodsdropp­en hände det att man stred in i döden.

Duellerna planerades noggrant och följde en viss kodex, vilket skilde dem från medeltiden­s tvekamper och antikens tävlingsfo­rmer. Dueller blev regel i hela Europa under renässanse­n. Adelsmänne­n brukade bära sylvassa värjor, både för att skydda sig och som en symbol på välstånd och status.

Knivar och svärd var förstahand­salternati­ven ända tills revolvern utvecklade­s och man började skjuta istället för att utdela svärdshugg. Många ansåg att revolverdu­ellerna var dödligare, men männen försökte ofta undvika att döda motståndar­en och sköt en bra bit förbi målet. I en av de mest berömda duellerna i amerikansk historia sköt och dödade politikern Alexander Hamilton vicepresid­ent Aaron Burr 1804.

I många länder blev det så småningom förbjudet att duellera, men duellerna fortsatte i det fördolda ända fram till 1900-talets början. En historiker har sagt att första världskrig­et var duellen som satte punkt för all duellering.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden