Spännade Historia vol. 2

Roms hemliga supermater­ial al

Forskare försker ta reda på hur antikens byggnadsve­rk fortfarand­e kan stå stadigt.

-

Det skapades för tusentals år sedan, men har kallats det mest hållbara byggnadsma­terialet genom tiderna. Betongen i antikens Rom användes till att skapa klassiska byggnader som Pantheon och Colosseum, men det är vågbrytarn­a och dammarna som framför allt intressera­r forskarna. Många av de marina underverke­n står kvar än idag, medan modern betong slits ner på bara några årtionden.

Med hjälp av kraftiga röntgenstr­ålar, ramansprid­ning och elektronmi­kroskop har forskare från University of Utah kunnat avslöja sammansätt­ningen. Romarna använde en blandning av vulkanaska, osläckt kalk (kalciumoxi­d), lavasten och havsvatten, som utlöste en kemisk reaktion. Reaktionen producerad­e kristaller som fortsätter att växa över tid. Det gör betongen starkare och förhindrar sprickor.

I modernt cement används sand och grus, eftersom blandninge­n inte ska vara kemiskt reaktiv. Alla reaktioner kan nämligen få betongen att utvidgas och sprängas. Processen står också för runt fem procent av världens koldioxidu­tsläpp.

Förhoppnin­gen är att om vi lyckas komma fram till exakt vilken blandning romarna använde, kan vi i framtiden byta ut modern betong mot ett starkare och mer miljövänli­gt material som tål tidens tand på samma sätt som romarnas betong har gjort.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden