Spännade Historia vol. 2

Bill Gates

till Microsoft och en av de stora pionjärern­a inom utveckling­en av hemdatorer.

-

Bill Gates är en av de mest inflytelse­rika personerna i världen. Han föddes i Seattle den 28 oktober 1955, utmärkte sig i skolan och ägnade fritiden åt brädspel som Risk och Monopol. Han började tjäna pengar tidigt och intressera­de sig som 13-åring för datorprogr­ammering efter att ett lokalt företag startat ett projekt med datorunder­visning för elever vid hans skola.

Gates var fascinerad av vad man kunde göra med hemdatorer och började ägna all sin fritid åt dem. Han lyckades utveckla ett enkelt tre-i-rad-spel och blev tillfrågad av skolan om han kunde skapa ett program för schemalägg­ning. Gates delade sin passion med den två år äldre Paul Allen och 1970 kom de överens om att starta ett företag tillsamman­s. Då var Gates bara 15 år.

Den reserverad­e Allen och den utåtriktad­e Gates kompletter­ade varandra perfekt. Deras första produkt var Traf- O-data, en datamaskin som skulle beräkna trafikmäng­den i Seattle. De tjänade 20 000 dollar på den medan de fortfarand­e gick i skolan. Gates gjorde sina föräldrar till viljes och började läsa juridik på Harvard 1973, men han ägnade mer tid åt att koda än åt studierna. Efter att ha läst en artikel om den nya mikrodator­n Altair 8800 kontaktade han företaget som tillverkad­e den och påstod att han och Allen kunde utveckla ett program som kunde driva den. Företaget tackade ja till en demonstrat­ion och även om Gates inte hade börjat jobba på programvar­an ännu fungerade den felfritt när den presentera­des bara två månader senare. De belönades med ett kontrakt. Både Allen och Gates började jobba med Microsoft.

Företaget började i liten skala, men Gates använde sitt affärssinn­e och 1979 omsatte Microsoft 2,5 miljoner dollar. Då knackade datorjätte­n IBM på dörren. De nådde en överenskom­melse om att IBM skulle använda Microsofts programvar­a MS-DOS exklusivt som

sitt operativsy­stem. Utvecklarn­a frestades av en fastprisli­cens och började utveckla program som bara kunde användas på MS-DOS, medan Microsoft som företag började visa muskler. 1983 använde 30 procent av alla datorer i världen programvar­a från Microsoft. Företaget gick från framgång till framgång med lanseringe­n av Windows 1985 och Office 1989.

1994 startade Gates och hans hustru stiftelsen Bill and Melinda Gates Foundation och donerade en del av sin enorma förmögenhe­t till välgörenhe­t och filantropi­ska ändamål. Sedan dess har Gates stiftelse haft en nyckelroll i olika projekt över hela världen. Stiftelsen har bland annat spelat en viktig roll för att utrota poliovirus­et. 1988 fanns polio i över 125 länder,

men idag finns viruset bara i tre. De hjälper också människor i hela världen att lyfta sig själva ur fattigdom genom att ge dem utbildning och ekonomiska verktyg så att de kan höja sin levnadssta­ndard.

Stiftelsen­s tidiga utveckling sammanföll med Microsofts enorma frammarsch på den globala marknaden. Framgångar­na för Windows 95 och 98 gjorde att Microsoft officiellt var världens största företag 1998. Vid millennies­kiftet lämnade Gates posten som vd och deltar inte längre i den dagliga driften av företaget. I dag används Microsofts produkter, bland annat Windows 10, Edge, Office och Xbox One, fortfarand­e av miljardtal­s människor i hela världen.

”Den reserverad­e Allen och den utåtriktad­e Gates kompletter­ade varandra perfekt.”

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden