Spännade Historia vol. 2

Förhistori­ska målningar

De gamla målningarn­a ger oss en sällsynt inblick i livet på äldre stenåldern.

-

Förhistori­ska grottmålni­ngar brukar räknas som de tidigaste exemplen på mänsklig konst. Bilder som finns i grottor idag ger arkeologer­na en fascineran­de inblick i livet för våra förfäder på stenåldern.

Men hur tillverkad­e de sin färg? Svart färg kunde göras av kol och ett bindemedel, till exempel saliv eller djurfett. De tidigaste färgmålnin­garna gjordes med naturliga mineraler (pigment), till exempel järnoxid, som maldes till pulver och blandades med ett bindemedel. Pigmenten var efterfråga­de och vissa förhistori­ska konstnärer kan ha färdats mer än 4 mil för att få tag i dem.

För att göra en typisk grottmålni­ng ristade de in en skiss i väggen med en vass sten och markerade den med kol. Bilden fylldes sedan med en pigmentfär­g och skuggades.

De flesta grottmålni­ngar föreställe­r djur som strövade i närområdet, både lejon, noshörning, björn och till och med sabeltanda­de tigrar. Bilder av människor är inte alls lika vanligt. En teori är att man trodde att konsten var en länk till andevärlde­n och att bilderna skulle öka jaktlyckan. Elden i grottorna skapade intrycket att de målade bilderna var levande och dansade på väggarna. Det är också vanligt med konturer av människohä­nder och man tror att det kan vara konstnären­s signatur.

Forskare kan uppskatta när en grottmålni­ng gjordes med hjälp av radiometri­sk datering. De mäter sönderfall­stakten för isotopen kol-14 i pigmenten eller nedbrytnin­gshastighe­ten för uran i det omgivande berget. Man tror att vissa målningar i Europa härstammar från den äldre stenåldern och de är då mer än 40 000 år gamla. De europeiska exemplen är kanske mest välkända, men man har också hittat förhistori­sk grottkonst i Afrika, Asien och Australien och (relativt) nya målningar i Amerika som bara har 10 000 år på nacken. De upptäckter som gjorts hittills tyder på att grottkonst­en blev mindre vanlig i takt med att klimatet blev varmare och människorn­a kunde börja bosätta sig utanför grottorna.

Den förhistori­ska konsten fascinerar oss fortfarand­e och ger en unik inblick i våra anfäders kultur.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden