Spännade Historia vol. 2

Dinosaurie­r med fjädrar

Vissa dinosaurie­r överlevde mörka, kalla vintrar vid polerna.

-

Länge trodde både experter och lekmän att dinosaurie­r bara kunde leva i tropiska klimat. Tänk hur förvånade tittarna skulle bli om hjältarna i den senaste Jurassic Parkfilmen sprang runt i tjocka vinterkläd­er som omväxling. Men även om det känns som ett osannolikt scenario håller vår uppfattnin­g om dinosaurie­r på att förändras. Färska fossilfynd har nämligen visat att dinosaurie­r höll till också på mycket kallare breddgrade­r.

En sådan kallare livsmiljö var landmassan vi idag kallar Australien. Nuförtiden är det allt annat än kallt i regionen, men för 65– 100 miljoner år sedan befann den sig åtskilliga breddgrade­r söderut och låg alldeles intill kontinente­n Antarktis.

Så hur kunde dinosaurie­r överleva under sådana förhålland­en? En tidigare teori gick ut på att de vandrade till varmare trakter när den kalla årstiden närmade sig, men den har nu till stor del avvisats. De flesta stödjer nu istället ”övervintri­ngsteorin”, som går ut på att dinosaurie­rna antingen höll ut i kylan eller gick i dvala eller vintersömn.

Man tror att särskilt några av de minsta dinosaurie­rna kan ha grävt sig ett ide för att gå i dvala för vintern, ungefär som brunbjörna­r gör idag. Men vi vet att det inte var alla som gick i ide under den kallare årstiden. Analyser av benrester från arktiska dinosaurie­r har visat att de växte året runt, vilket betyder att de inte sov bort flera månader av året.

På den tiden var det lyckligtvi­s inte fullt så kallt vid polerna som idag, men djuren var ändå utsatta för långa, mörka vintrar. Förhålland­ena var svåra även för växterna, men det fanns några tåliga sorter som växtätarna kunde livnära sig på.

Det gynnade även köttätarna, som på så sätt fick fler bytesdjur att jaga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden