Spännade Historia vol. 2

Den förbjudna staden

Den förbjudna staden i Peking var tillhållet för kinesiska kejsare i över 500 år och centrum för landets politiska och andliga styre. Namnet kom av att det endast var kejsarfami­ljen och hovet som hade tillgång till staden.

-

Den förbjudna staden (Zijin Cheng) var Kinas kejsarpala­ts från 1420 till 1924. Det stora byggnadsko­mplexet täcker 720 tunnland mitt i Peking och var själva maktcentre­t från Mingdynast­in till Qingdynast­in. Det innefattad­e kejsarens hem, hans hushåll och officiella apparat. Dessutom var det hela imperiets politiska, militära och ceremoniel­la mittpunkt.

Den förbjudna staden innefattar 980 byggnader av olika typer och med olika funktioner, från bibliotek till statskonto­r, vapenlager och bostäder, för att inte tala om audienssal­ar och meditation­scenter. Dessutom fanns ett antal gårdar, hagar, fontäner och konstgjord­a vattendrag. Hela staden omges av en 7,9 meter hög mur som ingen tidigare fick se över.

Mitt i komplexet finner vi ”Den högsta harmonins sal” som är 30 meter hög. Denna hall var själva hjärtat i det kejserliga Kina. Här fanns Draktronen. Från den styrde kejseren hela landet, och i olika rum underteckn­ade han officiella dokument, hade sammankoms­ter med sina rådgivare, mötte utländska sändebud och planerade militära erövringar.

Det tog 14 år (1406–1420) att bygga kejsarstad­en, och en miljon människor sattes i arbete. Hela stadsplane­n, ned till minsta byggnad, var baserad på den tidens rådande filosofisk­a och religösa ideologi. Exempel på det ser vi i de yttre och inre gårdsrumme­n, var och ett med tre salar som symboliser­ar Qiantrigra­mmet (en tolkning av himlen). Prinsens residens har gröna takdekorat­ioner, en färg förbunden med växtlighet. Den centrala nord-sydaxeln leder till den större, yttre staden Peking, men ligger också på linje med den tidigare huvudstade­n Xanadu.

Sedan 1925 utgör kejsarstad­en Pekings palatsmuse­um, som nu står på Unescos världsarvs­lista. Den blir omsorgsful­lt bibehållen och rymmer stora samlingar av gammal konst och andra föremål. I dag kan vem som helst besöka den tidigare så hemliga staden.

 ??  ?? I varje hörn av staden står försvarsto­rn som förbinder de 7,9 meter höga murarna. Här residerade kejsarna under Mingdynast­in. För säkerhets skull kunde de byta mellan 27 sängar i nio rum.
I varje hörn av staden står försvarsto­rn som förbinder de 7,9 meter höga murarna. Här residerade kejsarna under Mingdynast­in. För säkerhets skull kunde de byta mellan 27 sängar i nio rum.
 ??  ??
 ??  ?? Från denna tron styrde kejsaren hela sitt stora rike. Den är rikt utsmyckad och omgiven av fem drakar som slingrar sig runt stolsrygge­n och nackstödet. Tronen räknades som världens mittpunkt, och landet kallades (och kallas fortfarand­e) ”Mittens rike”. Namnet Kina syftar på kejsare Chin som samlade landet cirka 200 f.kr.
Från denna tron styrde kejsaren hela sitt stora rike. Den är rikt utsmyckad och omgiven av fem drakar som slingrar sig runt stolsrygge­n och nackstödet. Tronen räknades som världens mittpunkt, och landet kallades (och kallas fortfarand­e) ”Mittens rike”. Namnet Kina syftar på kejsare Chin som samlade landet cirka 200 f.kr.
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden