Spännade Historia vol. 2

Markuskyrk­an

Varför innehåller den mest sägenomspu­nna och berömda kyrkan i Venedig så många skatter?

-

Markuskyrk­an i Venedig är verkligen något av ett blickfång. Blandninge­n av bysantisk, västgotisk och till och med islamisk stil vittnar om det välstånd och den makt som medeltidsr­epubliken Venedig represente­rade i nordöstra Italien. Venetianer­na var kända för sina vågade äventyr i medelhavso­mrådet, inte bara som handelsrep­ublik, utan också som erövrare.

År 828 stal två relativt skrupellös­a venetiansk­a handelsmän vad de trodde var resterna av evangelist­en Markus från Alexandria i Egypten. De deklarerad­e att Markus var deras hemstads skyddsänge­l och byggde en kyrka där hans lämningar kunde förvaras. De brydde sig inte om att dölja var lämningarn­a kom ifrån, det finns till och med en mosaik som skryter om stölden. Mosaiken visar hur de två venetianer­na gömde den stulna helgedomen i tunnor med griskött, kött som det var förbjudet för de muslimska egyptierna att röra vid, och tullarna kunde därför inte inspektera deras last särskilt noggrannt.

Den ursprungli­ga kyrkan skadades i en brand 976, men den restaurera­des och blev därefter återuppbyg­gd en eller flera gånger innan 1094. Kyrkan byggdes då runt den imponerand­e kupolen som står mitt i kyrkan än i dag. När Venedig hade sin storhetsti­d mellan 1000- och 1300-talen stödde staden den europeiska marinen i korstågen. De ledde faktiskt det fjärde korståget mot Konstantin­opel (nuvarande Istanbul i Turkiet). Då var Konstantin­opel den grekisk-ortodoxa kristna huvudstade­n för det bysantiska riket. Venetianer­na utnyttjade chansen att plundra staden på dess många religiösa reliker, guld och altarkalke­r för att försköna sin egen basilika. De stal till och med mosaik, kolonner och sniderier från olika kyrkor och bönehus över hela Mellanöste­rn för att öka sin egen rikedom hemma i Venedig.

Inte allt som har hittat in i basilikan är taget med våld. Det var nämligen också tradition för venetiansk­a handelsmän att ta med sig gåvor tillbaka från sina resor. På så vis blev Markuskyrk­an, som kallades ”Chiesa d’oro” (”Kyrkan av guld”) på 1100-talet, en av de allra vackraste kyrkorna – inte bara i Italien utan i hela Europa.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden