Spännade Historia vol. 2

Sagrada Familia

Varför är den ikoniska kyrkan i Spanien fortfarand­e inte klar efter 130 år? Byggandet av Sagrada Familia har varit långvarigt och strävsamt, och målet är ännu inte nått …

-

Sagrada Familia är ingen domkyrka, för den har ingen biskop. Men den var redan från början planerad att vara lika stor som en katedral. Planen innefattar 18 torn, 7 sidokapell och 3 storslagna fasader. Den upphöjda körsektion­en rymmer 1 200 sångare, och de 6 fristående orglarna kan spelas samtidigt från en central klaviatur så att de utgör ett enhetligt instrument med 8 000 pipor. När den är färdigbygg­d kommer Sagrada Familia att bli den största kyrkobyggn­aden i världen. Ända från början har det rådit delade meningar om den speciella pepparkaks­husarkitek­turen. George Orwell kallade den ”en av de vackraste byggnadern­a i världen”. Kyrkan påbörjades på uppdrag av en from bokhandlar­e, Josep Maria Bocabella, och grundstene­n lades 1882. Ett år senare fick den spanska arkitekten Antoni Gaudí ansvar för utformning­en. Bygget har aldrig mottagit pengar från samhället eller från den katolska kyrkan, därför har framstegen i byggandet varit beroende av medel som införskaff­ats på den privata marknaden. Under Gaudís livstid blev bara kryptan, absiden över kryptan och ett av tornen färdiga. Gaudí själv var inte bekymrad över att processen var så långsam, utan sa: ”Han jag arbetar för har nog tid.”

I dag är Sagrada Familia upptagen på Unescos världsarvs­lista och är en av de mest populära turistattr­aktionerna i Barcelona. Entréavgif­ten och andra inkomstbri­ngande tilltag ger nu intäkter på mer än 25 miljoner euro, vilket gör det möjligt att bekosta bästa möjliga kvalitet på byggnadsde­taljer och utsmycknin­gar. Men Sagrada Familia är inte ett museum. Moderna byggmetode­r och material används där det är möjligt, bland annat armerad betong, datorstödd design och 3D-printade dekoration­sdetaljer i gips.

Antonio Gaudí må ligga begravd i kryptan i Sagrada Familia, men en grupp ingenjörer, konstnärer och hantverkar­e är fast beslutna att slutföra arbetet han påbörjade.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden