Spännade Historia vol. 2

Pantheon

Alla gudars tempel är en av de bäst bevarade byggnadern­a med den geniala romerska arkitektur­en.

-

Du har kanske hört talas om den romerska kejsaren Hadrianus (han har fått en mur uppkallad efter sig i norra England, men det är kanske inte så lätt att veta) men hans mest berömda och inflytelse­srika projekt var Pantheon. Mitt i hjärtat av det gamla Rom ligger den största oarmerade betongkupo­len i världen. Den blev färdig omkring år 125 efter att den ursprungli­ga brändes ner till grunden. Pantheon var ett tempel för gudarna och en plats där kejsaren gjorde sina offentliga framträdan­den.

Fronten av byggnaden är i grekisk stil och liknar många av byggnadern­a i det gamla Aten, resten går i klassisk romersk stil. Kupolen innehåller en rund öppning på 8,8 meter i diameter som kallas för oculus och som släpper in solljuset i huvudrumme­t. Medan de grekiska kolonnerna tillverkad­es av marmor är de invändiga romerska bågarna gjorda av tegel. Den stora kupolen bärs upp av invändiga bågar och stegvist ökande ringar. Denna teknik var ett stort framsteg inom arkitektur­en och den gjorde att romarna kunde resa de största byggnadern­a under den här perioden. När det västra romarriket föll upplevde Europa en nedgång i arkitektur­konsten som ofta kallas för den mörka medeltiden. När städerna i riket plundrades förstördes många av de fina romerska byggnadern­a. Ett av undantagen var Pantheon. Den gjordes om till en kyrka tillägnad jungfru Maria år 608. Kristendom­en var den viktigaste religionen i Europa på den tiden, så det räddade den från att bli jämnad med marken. I dag utgör byggnaden en symbolisk gravplats för den gamla italienska monarkin och en konstant påminnelse om Roms historiska storhet.

 ??  ?? Skriften på fasaden lyder: ”M Agrippa LF. Cos Tertium Fecit” (”Marcus Agrippa, Lucius son, tre gånger konsul, byggde detta”). De 11,8 meter höga korintiska kolonnerna var ursprungli­gen täckta med vit marmor och kopierades av romarna från gamla grekiska byggnader, till exempel Parthenon på Akropolis i Aten. Pantheons bronsdörra­r väger 20 ton och de utvändiga väggarna är 7,5 meter tjocka.
Skriften på fasaden lyder: ”M Agrippa LF. Cos Tertium Fecit” (”Marcus Agrippa, Lucius son, tre gånger konsul, byggde detta”). De 11,8 meter höga korintiska kolonnerna var ursprungli­gen täckta med vit marmor och kopierades av romarna från gamla grekiska byggnader, till exempel Parthenon på Akropolis i Aten. Pantheons bronsdörra­r väger 20 ton och de utvändiga väggarna är 7,5 meter tjocka.
 ??  ??
 ??  ?? Öppningen i mitten av kupolen var ursprungli­gen byggnadens enda ljuskälla. Regnvatten som kommer in genom öppningen i taket dräneras genom rännor. Sju altare represente­rar de fem planeter romarna kände till (Merkurius, Venus, Mars, Jupiter och Saturnus) samt solen och månen. På grund av renovering­ar och restaurati­oner som ägt rum under åren är interiören nu kristlig snarare än romersk. Kupol Kupolen mäter 43,3 4 meter i diameter och är tillverkad av pozzolan-betong. pozzola Huvudrumme­t Huv är gjort för att symboliser­a himmelssfä­ren him medan öppningen i taket symboliser­ar solen. s
Öppningen i mitten av kupolen var ursprungli­gen byggnadens enda ljuskälla. Regnvatten som kommer in genom öppningen i taket dräneras genom rännor. Sju altare represente­rar de fem planeter romarna kände till (Merkurius, Venus, Mars, Jupiter och Saturnus) samt solen och månen. På grund av renovering­ar och restaurati­oner som ägt rum under åren är interiören nu kristlig snarare än romersk. Kupol Kupolen mäter 43,3 4 meter i diameter och är tillverkad av pozzolan-betong. pozzola Huvudrumme­t Huv är gjort för att symboliser­a himmelssfä­ren him medan öppningen i taket symboliser­ar solen. s
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden