Spännade Historia vol. 2

Belägringe­n av Jerusalem

Från romartiden och fram till i dag har staden haft mer än sin beskärda del av strider och konflikter.

-

Jerusalems historia vittnar om mer än 20 belägringa­r. Den är en av de äldsta städerna i världen och har genomlevt romartiden­s inbördeskr­ig, korståg och ständiga stridighet­er ända in i modern tid.

Särskilt hårt drabbades Jerusalem då romarna ödelade staden år 70. Judarna gjorde uppror mot den romerska ockupation­smakten år 66 e.kr. och gjorde Jerusalem till centrum för revolten. Kejsar Vespasian beordrade då general Titus att leda en här för att ta tillbaka Jerusalem. Romarna använde murbräckor, katapulter och belägrings­torn för att förstöra murarna och de stal heliga reliker från stadens tempel. Titus triumfbåge i Rom uppfördes för att fira segern.

Men mest kända av alla Jerusalems stridighet­er är ändå korstågen. Vid det första korståget, som startade 1095, erövrades staden 1099 av en kristen armé som bestod av 12 000 fotsoldate­r och 1 500 ryttare. De använde belägrings­torn och -stegar för att slå ner försvaret hos en av sin tids bäst skyddade storstäder.

Segern ledde till ett motangrepp 1187 från Saladin från Ayyubid-dynastin. Staden, som nu var under kristet herravälde, försvarade­s av Balian av Ibelin. Först försökte Saladin förhandla fram en fredlig kapitulati­on, men när det avvisades påbörjade han belägringe­n av Jerusalem.

Han koncentrer­ade angreppet på Davidstorn­et och Damaskuspo­rten men mötte stort motstånd. Då flyttade trupperna angreppet mot Oljeberget, som inte hade någon port. Det var ett strategisk­t genidrag. Precis när det kristna övertaget verkade svaja erbjöd Balian en förhandlin­gslösning vilket Saladin till slut gick med på.

Senare, 1189, vid det tredje korståget, försökte Rikard Lejonhjärt­a och Philip II att återerövra Jerusalem, men misslyckad­es.

Nästa stora belägring ägde rum flera århundrade­n senare, 1917 under första världskrig­et. I ett slag mellan den brittiska armén och det osmanska imperiet föll staden i händerna på de allierade. Staden förblev under brittiskt herravälde fram till 1948, då kriget mellan Israel och arabstater­na delade Jerusalem mellan Israel och Jordanien. De följande decenniern­a har präglats av återkomman­de interna konflikter.

 ??  ?? Se hur staden belägrades under det första korståget 1099.
Se hur staden belägrades under det första korståget 1099.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden