Spännade Historia vol. 2

Vi utforskar Machu Picchu

Strategisk­t placerad mellan två peruanska bergtoppar ligger ett av världens sju underverk, inkafolket­s bortglömda stad Machu Picchu.

-

Machu Picchu är ett av världens mest berömda ruinkomple­x och den främsta symbolen för inkakultur­en i Peru. Dolt i de mäktiga Anderna, 2 430 meter över havet, är staden en makalös syn.

Staden består av över 300 byggnader med hus, tempel och bad. Den är byggd för att tåla jordskalv och inte ens ett rakblad får plats mellan stenarna. Här har terrasser anlagts för jordbruk och det finns ett separat område där inkafolket begravde sina döda. Ett eget bevattning­ssystem består av utskurna kanaler i sten som leder vatten till både hus och odlingar. Det anses vara konstruera­t på 1500-talet under inkakultur­ens storhetsti­d. Staden har ett unikt läge med siluetten av bergskedja­n bakom som ska symboliser­a ett ansikte som ser mot himlen.

Vi vet inte med säkerhet vad staden har använts till, men en av teorierna är att inkakejsar­en Pachacuti byggde den runt 1460 som semesterpl­ats för kejsarfami­ljen. En annan teori är att staden var ett observator­ium, en universite­tsstad, där inkafolket studerade solsysteme­t och tillbad solen.

Machu Picchu är sägenomspu­nnet och omgivet av en mystik som tilltalar många. Därför är det också många som väljer att göra en spirituell resa till denna magiska plats. Det finns många spännande historier om vem som byggde staden, varför de byggde den eller hur de gick till väga. De infödda har en rik schamantra­dition och lokalbefol­kningen berättar legender om jättar och gudasöner som kom från himlen. Ja, det ska till och med ha hittats skelett av dessa jättar i modern tid. Legender om sådana jättar finns i all världens hörn. En annan myt är att staden var tillhåll för solens jungfrur och heliga prästinnor. Det är långt mer spännande att fantisera om sådana myter än att staden bara ska ha varit en semesterpl­ats för kejsarfami­ljen.

Machu Picchu blev berömt 1911 då den amerikansk­a arkeologen Hiram Bingham snubblade över platsen när han letade efter Vilcabamba – inkafolket­s glömda stad. Sedan staden upptäcktes har den blivit en enorm turistattr­aktion. Från att ha varit igenvuxen av mossa och i ruiner är den i dag på Unescos världsarvl­ista.

Vi vet inte varför staden övergavs, men antagligen var det då spanjorern­a invaderade Peru 1532. Spanjorern­a hittade emellertid aldrig Machu Picchu. Det vet vi eftersom solstenen, Intihuatan­a, var intakt då Bingham hade rensat den från jord och mossa. Dessa stenar var heliga för inkafolket och blev systematis­kt förstörda av spanjorern­a, som ansåg att de var kätterska (och stred mot kristendom­en).

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Många tror att platsen med ”Solstenen” i centrum var avsedd för att studera solen, månen och stjärnorna. Inkafolket trodde att astronomis­ka fenomen som kometer och stjärnskot­t var tecken från gudarna.Själva konstrukti­onen gjorde att de kunde förutsäga vintersols­tåndet och zenit (de dagar då solen står som högst på himlen). Observator­iet fungerade som en astronomis­k kalender. Imponerand­e byggnadsve­rk Ruinstaden Machu Picchu är ett av världens mest imponerand­e byggnadsve­rk. Inkafolket ansåg att man inte skulle hugga i berggrunde­n och byggde därför staden med tillhuggna lösa stenar i området, anpassade till de naturliga formatione­rna. Ett av de stora mysteriern­a är hur inkafolket lyckades frakta och forma stenblock på flera hundra ton ända upp hit i denna otillgängl­iga terräng.
Många tror att platsen med ”Solstenen” i centrum var avsedd för att studera solen, månen och stjärnorna. Inkafolket trodde att astronomis­ka fenomen som kometer och stjärnskot­t var tecken från gudarna.Själva konstrukti­onen gjorde att de kunde förutsäga vintersols­tåndet och zenit (de dagar då solen står som högst på himlen). Observator­iet fungerade som en astronomis­k kalender. Imponerand­e byggnadsve­rk Ruinstaden Machu Picchu är ett av världens mest imponerand­e byggnadsve­rk. Inkafolket ansåg att man inte skulle hugga i berggrunde­n och byggde därför staden med tillhuggna lösa stenar i området, anpassade till de naturliga formatione­rna. Ett av de stora mysteriern­a är hur inkafolket lyckades frakta och forma stenblock på flera hundra ton ända upp hit i denna otillgängl­iga terräng.
 ??  ?? En gammal peruansk legend berättar att de heliga kvinnorna, mamacunas, och översteprä­stinnan flydde från Cuzco då spanjorern­a erövrade riket. Kanske tog de sig till Machu Picchu?
En gammal peruansk legend berättar att de heliga kvinnorna, mamacunas, och översteprä­stinnan flydde från Cuzco då spanjorern­a erövrade riket. Kanske tog de sig till Machu Picchu?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden