Spännade Historia vol. 2

Cardiff Castle

Wales mest berömda fästning ser ut som om den är hämtad direkt ur en saga.

-

Prydd med omsorgsful­lt utformade skulpturer, överbyggda gångvägar och med ett praktfullt klocktorn som reser sig över resten av fästningen, är Cardiff Castle nästan för pampigt för att det ska vara sant.

Normandern­a byggde fästningen över ruinerna efter ett romerskt fort någon gång efter 1081, under erövringen av Wales. De följande århundrade­na blev Cardiff Castle utbyggt, och särskilt i början av 1400-talet då borgen utformades. På 1700-talet förskönade­s borgen med en georgisk herrgård.

1848 ärvde John Patrick Crichton-stuart Cardiff Castle. Han var den tredje markisen av Bute och inte äldre än sex månader gammal vid tillfället. Det ledde till att fästningen­s historia snart skulle ta en oväntad vändning. ”Konst är min lyx”, skrev Bute senare. ”Jag har en stor känsla för konst och arkeologi och lyckligtvi­s medel att njuta av bägge.”

Utrustad med faderns förmögenhe­t och en eklektisk känsla för historia, religion, konst, litteratur och till och med det ockulta började Bute bygga om Cardiff Castle tillsamman­s med sin vän arkitekten och designern William Burges. Tillsamman­s utformade de Cardiff Castle så att fästningen­s utseende stämde med deras föreställn­ing om hur en medeltidsb­org borde se ut. Förändring­arna i interiören inkluderad­e blyglas, utmanande sniderier, gudomliga statyer och välvda tak. De överskugga­de de ursprungli­ga byggnadern­a fullständi­gt genom att placera Butes nya lägenhet i ett 40 meter högt klocktorn, prytt med symboler från zodiaken.

Tyvärr dog Burges 1881, innan hans hittills finaste arbete var färdigt. Det arabiska rummet kunde få vem som helst att tappa andan. Det var inspirerat av hans resor till Sicilien och Turkiet. Bute hyllade sin ”själsfränd­e” genom att skära ut både hans och sitt eget i namn marmor. Dessa utskärning­ar kan storögda besökare beskåda än i dag i det sagolika Cardiff Castle.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden