Spännade Historia vol. 2

Vasilijkat­edralen

Moskvas mest ikoniska landmärke har en märkvärdig historia.

-

En av Rysslands mest karakteris­tiska kyrkor, Vasilijkat­edralen (latin: S:t Basilius), byggdes av en av landets mest beryktade härskare. Den paranoide och onde ”Ivan den förskräckl­ige” var nämligen långt ifrån helig. Som storfurste av Moskva erövrade han de öde, östra områdena Kazan, Astrakhan och Sibirien och blev på så vis den förste tsaren över ett nytt och mäktigare Ryssland.

Ivan beordrade byggandet av Vasilijkat­edralen till minne av segern över tartarerna i Kazan 1552. Arbetet påbörjades 1555 och avslutades 1561, men i efterhand är byggnadens upphov omgivet av lika många myter som den onde tyrannen som beordrade uppförande­t av den.

En rysk folksaga är att Ivan förblindad­e arkitekten (eller arkitekter­na) så att han/de aldrig skulle kunna återskapa katedralen­s unika storslagen­het. Vasilijkat­edralen består av nio torn i olika storlekar. De är placerade på ett speciellt sätt för att skapa ett tillsynes kaotiskt, sagolikt utseende. Invändigt är kyrkan lika ovanlig, med labyrintar­tade gångar som är både höga och otroligt smala.

En annan teori är att efter att Kul Sharifmosk­én i Kazan förstördes byggdes delar av den in i Vasilijkat­edralen. Precis som Vasilijkat­edralen bestod moskén av åtta minarettor­n som omgärdade en stor kupol.

Grekiska hantverkar­e som flytt efter Konstantin­opels fall (nuvarande Istanbul i Turkiet) och italienare som hade med sig en försmak av renässanse­n kan också ha haft inflytande på bygget. Det finns också spår av tyska och engelska murare och stenhuggar­e.

Resultatet är en unik blandning av olika stilar som reflektera­r det oförutsägb­ara tankesätte­t och de blodiga triumferna hos Rysslands galne monark.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden