Spännade Historia vol. 2

Krigselefa­nter

Dåtidens stridsvagn­ar, krigselefa­nterna, bidrog till seger på slagfälten från England till Vietnam.

-

Vi tänker kanske inte på elefanter som särskilt skräckinja­gande djur, men i Asien, Afrika och Mellanöste­rn såg befälhavar­e tidigt vilken potential dessa enorma djur kunde ha i strid. Ingen civilisati­on drog nytta av elefantern­a så allsidigt som kungadömet i det förenade Indien.

Om ett vanligt kavalleri kunde bryta igenom linjerna till fiendens infanteri och avgöra slaget, så kunde elefantern­a mångfaldig­t förstärka den taktiken. Synen av en angripande elefant med höjda betar och män som krossades under dess fötter hade en stor psykologis­k effekt på fienden, ungefär som en stridsvagn på slagfältet.

Krigselefa­nterna nämns för första gången i Mahabharat­a, ett indiskt epos med omkring 100 000 verser som nedtecknad­es 400 år före Kristus. Senare blev krigselefa­nten en så vanlig syn under antiken att Indiens historiker ofta skrev att ”där det finns elefanter, där blir det seger”. En krigselefa­nt i Indien bemannades oftast av två till fyra män i ett ”torn”. Männen var beväpnade med pil och båge, men även lansar och spjut var vanliga. Elefantern­a var täckta av små bjällror, flaggor och starka färger, och de kunde också vara armerade med stålplatto­r som syddes in mellan tyglager, polstrat skinn eller brynjor. Utrustning­en berodde på hur förmögen prinsen, sultanen, kejsarmogu­len eller vem de nu slogs för var. Den omkringres­ande kinesiske buddistmun­ken Song Yun var i Indien omkring 5oo–600 f.kr. Han beskrev skräckinja­gande scener där svärd, liar, klubbor och kättingar var fästa vid elefantern­as snabel. Vassa blad doppade i gift knöts ofta fast vid betarna, och det finns förskräckl­iga skildringa­r av hur fiendens soldater kastas upp i luften och delas itu med en enda nick av elefantens stora huvud. På 1600- och 1700-talen utrustades till och med elefantern­a med gevär och kanoner. Den fruktade gajnalelef­antkanonen användes mot de brittiska styrkorna i Indien.

Krigselefa­ntens era var över mot slutet av 1800-talet då de äntligen blev tagna ur tjänst.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden