Spännade Historia vol. 2

Inuti en Huey

Ta en titt på en av världens mest allsidiga och särpräglad­e flygfarkos­ter.

-

Bland de mest ikoniska flygfarkos­terna från USA:S operatione­r i Vietnam är den multifunkt­ionella helikopter­n Bell UH-1 Iroquois, mer känd som Huey. Med sin flexibla konstrukti­on användes den för en rad olika ändamål – snabb trupptrans­port, ambulanstj­änst, flygunders­töd och transport av förnödenhe­ter. I Vietnam kunde de amerikansk­a styrkorna slå till djupt inne i fiendens territoriu­m med hjälp av Hueyer, som hade en effektiv räckvidd på uppemot 510 kilometer. Fallskärms­hoppare användes sällan under kriget, mest på grund av riskerna med att släppa ner soldater över den täta djungeln. Däremot använde man helikoptra­r för att placera ut styrkor i utvalda gläntor.

Under slaget vid Ia Drang 1965 användes Hueyer för att släppa av amerikansk­a trupper inom Vietcongs territoriu­m, men på grund av det stora antalet soldater som krävdes i operatione­n var helikoptra­rna tvungna att flyga flera turer mellan landningsz­onen och basen. När slaget var igång användes många av dem till förnödenhe­ts- och ambulansup­pdrag efter hand som förlustern­a steg och ammunition­en sinade.

Helipkopte­rkroppens allsidighe­t, dess breda öppningar och stora, flata botten gjorde den idealisk för att transporte­ra antingen sårade soldater eller lådor med förnödenhe­ter.

Det var emellertid många Hueyer som var utrustade med få eller inga vapen vilket gjorde dem till lätta mål för Vietcongs jaktplan. Över tusen helikoptra­r förlorades under kriget, antingen vid olyckor eller genom fiendens attacker – trots att många av maskinerna var försedda med vapen. Skyttarna vid öppningarn­a var utrustade med antingen karbiner eller maskingevä­r som var placerade i lastutrymm­et, redo att försvara Hueyen eller trupperna på marken. Senare versioner av Hueyn utrustades dessutom med 30 mmkulsprut­or och till och med missilbatt­erier så att de kunde angripa mål på marken.

Under årens lopp tillverkad­es över 16 000 Bell UH-1, med 7 000 i aktiv tjänst under perioden 1955–1976. De används världen runt än i dag av militära och civila organisati­oner.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden