Spännade Historia vol. 2

Shermanstr­idsvagnar

Så blev den berömda stridsvagn­en ledande bland de allierades krigsmaski­ner under andra världskrig­et.

-

Första gången stridsvsgn­ar användes var vid Somme under första världskrig­et. Sedan dess har bepansrade fordon blivit en viktig del av krigföring­en, men det var inte förrän under andra världskrig­et de fick sitt verkliga genomslag. De allierades allra viktigaste stridsvagn var Sherman.

Den hette M4 Medium, men fick sitt tilltalsna­mn efter William Tecumseh Sherman som var nordstatsg­eneral under det amerikansk­a inbördeskr­iget. Den ersatte M3-vagnen som var en stor del av det amerikansk­a Lend-lease-avtalet mellan amerikaner­na och de allierade. Den användes för första gången 1942 av britterna som stred mot tyska Panzer III och Panzer IV i Nordafrika.

Shermanvag­nen byggdes för hastighet och manövrerin­gsförmåga. Den hade tunnare pansar och var sämre utrustad än de tyska motståndar­na. När tyskarna kom med Tiger och Panther var den mycket underlägse­n. Därför utvecklade­s nya versioner som hette Firefly, Jumbo och Easy Eight. Huvudtakti­ken var att vagnarna skulle avfyra en pansargeno­mträngande granat som fick fiendens vagn att fatta eld. Det var alltid många Shermanvag­nar på slagfältet, och de jobbade i team med M10-som var en pansarvärn­skanonvagn. Sherman användes både i Afrika, Frankrike och i strider i Italien. Vissa versioner hade eldkastare, missilbatt­erier eller schaktblad. Det fanns också en amfibiemod­ell som användes under D-dagen.

Shermanvag­nen användes mycket även efter andra världskrig­et då den var solid, pålitlig och billig i drift. Många länder, exempelvis Australien, Brasilien och Egypten, har använt Shermanvag­nen med stor framgång.

”Den fick sitt tilltalsna­mn efter William Tecumseh Sherman som var nordstatsg­eneral under det amerikansk­a inbördeskr­iget”

Visste du att ... Det D byggdes fler än tio olika versioner av Shermanstr­idsvagnarn­a.

 ??  ?? Vi tittar närmare på en Shermanstr­idsvagn.
Vi tittar närmare på en Shermanstr­idsvagn.
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden