Ma­ne­gen krat­tas för dägg­dju­ren

Spannande historia 2018 - - Förhistorisk Tid -

K–pg-ut­dö­en­det vål­la­de stor för­öd­el­se, men ut­an det skul­le vi in­te fin­nas här idag. De do­mi­ne­ran­de land­dju­ren käm­pa­de för att över­le­va i en värld som öde­lagts av kros­sad sten och som var svart av sva­vel och sot och upp­het­tad av växt­hus­ga­ser. Dägg­dju­ren sök­te där­för skydd i si­na hålor. Många fåg­lar, kräl­djur och am­fi­bi­er sko­na­des ock­så. De räd­da­des av sin kropps­stor­lek och sin va­ri­e­ra­de, of­ta in­sekts­ba­se­ra­de fö­da. Även vis­sa färskvat­ten­ar­ter kla­ra­de sig bra ef­tersom de­ras nä­rings­ked­ja om­fat­ta­de de­tri­tus, nä­rings­äm­nen som fri­gjor­des vid förrutt­nel­se och skölj­des ut i flo­der och in­sjö­ar där de gav sta­bil till­gång på nä­ring.

När pla­ne­ten bör­ja­de åter­häm­ta sig fanns ett tom­rum i nä­rings­ked­jan som des­sa djur kun­de fyl­la, och de över­le­van­de spred sig och tog di­no­sau­ri­er­nas plats. Med ti­den ut­veck­la­des det enor­ma an­tal ar­ter vi har idag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.