Tro­nar­ving­ar

Spannande historia 2018 - - Byggnader, Platser & Landmärken -

Från Pant­he­on i Pa­ris till Pant­he­on för na­tio­nel­la hjäl­tar i Bul­ga­ri­en har den­na le­gen­da­ris­ka bygg­nad in­spi­re­rat and­ra byg­gen över he­la värl­den. Du kan kän­na igen den sym­met­ris­ka upp­bygg­na­den med ra­der av ko­rin­tis­ka ko­lon­ner i den ame­ri­kans­ka Ca­pi­tol­bygg­na­den, min­nes­mär­ket över Jef­fer­son i Washing­ton och i Ita­li­en i Val­la Al­me­ri­co-cap­ra. Gam­mal ro­mersk ar­ki­tek­tur har ut­gjort mall för många bygg­na­der, och ef­tersom Pant­he­on är den bäst be­va­ra­de av dem al­la är det ba­ra na­tur­ligt att man har stu­de­rat den och lå­tit sig in­spi­re­ras. Som man sä­ger – imi­ta­tion är den är­li­gas­te for­men av smic­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.