Turt­le

1776

Spannande historia 2018 - - Vapen Och Krig -

Na­tion: USA

Turt­le ri­ta­des ur­sprung­li­gen av Da­vid Bush­nell, en upp­fin­na­re e i Con­necticut, in­nan det ame­ri­kans­ka fri­hets­kri­get 1775–1783. Far­kos­ten ha­de luft­rör uft­rör som för­såg fö­ra­ren med sy­re, e, en hand­ve­vad åra till fram­drift och tan­kar som fyll­des med vat­ten en så att Turt­le kun­de sjun­ka un­der nder ytan. Tan­kar­na töm­des när bå­ten åten skul­le sti­ga igen.

Da­vid Bush­nells ubåt Turt­le var av­sedd för en­dast en per­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.