Yan­ke­e­k­las­sen BMS

1968

Spannande historia 2018 - - Vapen Och Krig -

Na­tion: Sov­je­tu­ni­o­nen

Den här väl­di­ga ubå­ten var pri­märt be­väp­nad med bal­lis­tis­ka ra­ke­ter, men även mi­nor och tor­pe­der. Den ope­re­ra­de i en rad havs­om­rå­den runt om i värl­den från 1960-ta­let och an­vän­des i stor ska­la un­der kal­la kri­get. Det var den förs­ta sov­je­tis­ka ubåt­klas­sen som bar atom­va­pen och den ut­gjor­de där­med ett all­var­ligt hot mot väst.

Yan­kee är ba­ra ett smek­namn på de sov­je­tis­ka ubå­tar­nas BMS­klass.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.