Oli­ka med­lem­mar ur Sher­man­fa­mil­jen

Spannande historia 2018 - - Vapen Och Krig -

1

M4A3E2 Jum­bo

Jum­bo till­ver­ka­des för be­fri­an­det av Eu­ro­pa och väg­de 38 ton. Den var väl skyd­dad och kun­de stå emot strids­vagns­ka­no­ner.

2

M4A3E8 Ea­sy Eight

Mind­re och mer mo­bil, men med sam­ma be­pans­ring som Jum­bo. Den an­vän­des myc­ket i Vi­et­nam­kri­get.

3

M4A3R3 Zip­po

Känd som en eld­kas­tar­strids­vagn, fram­ta­gen för att brän­na ut bunk­rar och an­vän­des mest un­der fält­tå­get i öst.

4

T34 Cal­li­o­pe

Be­styc­kad med ett mis­sil­bat­te­ri på tor­net och an­vän­des först mot slu­tet av kri­get. Den var väl­digt ef­fek­tiv mot väl­be­väp­na­de fäs­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.