Ne­an­der­ta­la­re gjor­de tjä­ra

Spännade Historia vol. 2 - - Nytt Om Gammalt -

Ne­an­der­ta­lar­na kun­de kanske in­te gö­ra upp eld på egen hand, men ny forsk­ning pe­kar på att de rul­la­de små pa­ket av björk­nä­ver som de täck­te med as­ka från skogs­brän­der för att till­ver­ka tjä­ra. Den klib­bi­ga mas­san har hit­tats i de­lar av Eu­ro­pa där det bod­de ne­an­der­ta­la­re in­nan and­ra män­ni­sko­ar­ter kom dit. Tack va­re tjä­ran kun­de ne­an­der­ta­lar­na till­ver­ka avan­ce­ra­de red­skap ge­nom att det gick att fäs­ta ihop ma­te­ri­al.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.