Kulspru­ta

Ett fler­pi­pigt va­pen som snabbt kun­de av­fy­ra pro­jek­ti­ler mot fi­en­dens sol­da­ter.

Spännade Historia vol. 2 - - Historiens Hjältar -

Un­der re­näs­san­sen var ka­no­ner­na vik­ti­ga för ar­til­le­ri­et. Da Vin­ci strä­va­de ef­ter en­kel ma­növre­ring och ex­tra eld­kraft när han kon­stru­e­ra­de en krigs­ma­skin som kun­de fy­ra av ett dus­sin ka­non­ku­lor åt gång­en. Den flytt­ba­ra myn­nings­lad­da­de ka­no­nen ha­de ett ro­te­ran­de skrov med upp till tre ro­te­ran­de ra­der med ka­no­ner. Man kun­de fy­ra av en rad me­dan de två and­ra sval­na­de och lad­da­des om. Re­ky­len skul­le ha va­rit bru­tal, så ma­ski­nen ha­de en stöd­vägg som höll hu­vud­skro­vet på plats. På en av da Vin­cis skis­ser är rö­ren ord­na­de i sol­fjä­ders­form för att ge vap­net bre­da­re av­fyr­nings­räck­vidd.

Gra­nat­kas­ta­re Me­tall­regn Hjul

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.