Den verk­li­ga me­del­tids­fäst­ning­en

Spännade Historia vol. 2 - - Byggnader, Platser & Landmärken -

Den verk­li­ga me­del­tids­hi­sto­ri­en ba­kom Car­diff Cast­le var långt mer blo­dig än den var ro­man­tisk. Car­diff Cast­le var en vik­tig fäst­ning och an­vän­des som fäng­el­se (och av­rätt­nings­plats) för hög­pro­fi­le­ra­de för­rä­da­re som Vil­helm Er­öv­ra­rens upp­ro­ris­ka son Ro­bert Curt­house 1106 och den upp­ro­ris­ka wa­le­sis­ka lor­den Lly­welyn Bren 1317.

Avrätt­ning­en av Bren väck­te av­sky bland de and­ra eng­els­ka ad­li­ga i Wa­les. Hän­del­sen späd­de på de­ras mot­vil­ja mot Hugh Despen­ser den yng­re, en av av Kung Ed­ward II:S gunst­ling­ar, som ha­de ut­sett sig själv till ”Lord av Gla­m­or­gan”. De star­ta­de ett eget upp­ror för att sät­ta ho­nom på plats och plund­ra­de hans hem i Car­diff Cast­le.

Despen­ser­kri­get (1321–1322) stop­pa­des av kung­en, men re­ge­rings­ti­den för Ed­ward II och hans la­ke­jer var snart över. Kung­en tving­a­des bort från mak­ten 1326 och se­na­re sam­ma år blev han upp­sku­ren och fick in­äl­vor­na ur­tag­na me­dan han häng­de över öp­pen eld.

Car­diff Cast­le blev kvar i fa­mil­jen, men Despen­ser­släk­ten val­de att slå sig ner på an­nan plats. Kanske på grund av då­li­ga min­nen?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.