En jät­te med näbb

Spännade Historia vol. 2 - - Förhistori­sk Tid -

Fos­si­let av en nio me­ter lång väx­tä­ta­re som gräv­des fram på en öde plats i Alas­ka 2015 är det nord­li­gas­te fyn­det av en ark­tisk di­no­sau­rie. Ef­ter att ha stu­de­rat ett an­tal fos­sil be­kräf­ta­de pa­le­on­to­lo­ger­na att det rör­de sig om en nyupp­täckt art. Den skil­jer sig på fle­ra punk­ter från släk­ting­ar­na läng­re sö­der­i­från.

Man tror att den ark­tis­ka näbb­di­no­sau­ri­en stod på två ben för att nå upp till högt väx­an­de fö­da. Tack va­re an­sik­tets näbb­for­ma­de upp­bygg­nad och hund­ra­tals tän­der kun­de det jät­te­li­ka dju­ret tack­la det grova blad­ver­ket.

För­u­tom för­må­gan att ut­nytt­ja den rik­li­ga växt­lig­he­ten kun­de näbb­di­no­sau­ri­en även kla­ra fle­ra må­na­der i vin­ter­mör­ker och ky­la, kanske till och med snö. Des­sa in­tres­san­ta rön ger en mer le­van­de bild av de ark­tis­ka di­no­sau­ri­er­na och be­kräf­tar att de var tå­li­ga och an­pass­nings­ba­ra djur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.