JAN­NE AN­DERS­SON

Speedwaybibeln - - Krönika Holm - Text: Ste­fan Holm

HÄR ÄR SVE­RI­GES

18

STÖRS­TA FÖ­RA­RE GE­NOM TI­DER­NA

Född: 7 maj 1955. Me­ri­ter: Sm-guld, in­di­vi­du­ellt: 1979, 1980, 1981, 1984. Sm-guld, lag: 1984 (Ka­par­na), 1986, 1987 (Vet­lan­da). n Fö­ra­ren som gjor­de Ka­par­na till en topp­klubb. ­In­led­de kar­riä­ren 1974, vann JSM sam­ma år och ­un­der­teck­na­de sä­song­en där­på sitt förs­ta proff­skon­trakt med Swin­don.

Jan­ne An­ders­son blev den förs­te speed­way­å­ka­ren som vann tre ra­ka Sm-tit­lar (1979–1981) och ing­en var för­vå­nad. Han kun­de do­mi­ne­ra to­talt på hem­ma­plan och kör­de 1984 fullt un­der he­la elit­se­ri­e­sä­song­en, men när han sum­me­ra­de kar­riä­ren ha­de han (om man bort­ser från då­ti­dens in­om­hus­mäs­ter­skap) in­te vun­nit en en­da Vm-me­dalj, var­ken in­di­vi­du­ellt, i par el­ler lag.

Det är en av spor­tens störs­ta gåtor, men i rol­len som mo­tortrim­ma­re har Jan­ne An­ders­son fått sin ­re­vansch. I kund­re­gist­ret finns namn som Per Jons­son, To­masz Gol­lob, Greg Han­cock, Ja­son Crump och Nicki Pedersen, världs­mäs­ta­re al­li­hop.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.