12 JIM­MY NIL­SEN

Speedwaybibeln - - Krönika Holm -

Född: 16 no­vem­ber 1966. Me­ri­ter: Vm-sil­ver, in­di­vi­du­ellt: 1998. Vm-sil­ver, par: 1989 (Per Jons­son), 1991 (Per Jons­son, Henrik Gustafs­son). Vm-sil­ver, lag: 1991, 1992, 1998. Vm-brons, lag: 1988, 1989, 1997. Sm-guld, in­di­vi­du­ellt: 1996. Sm-guld, lag: 1982, 1983, 1985 (Ge­ting­ar­na), 1989 (Stock­holm Uni­ted). n Värmdögrab­ben spe­la­de fot­boll för IFK Stock­holm men be­stäm­de sig som 15-åring för att by­ta dobb- mot släp­sko. Han gjor­de elit­se­ri­e­de­but för Ge­ting­ar­na 1982 och av­slu­ta­de sä­song­en som svensk mäs­ta­re.

Nil­sen, som ha­de sin bas i Swin­don, var länge en av elit­se­ri­ens störs­ta pro­fi­ler men in­ter­na­tio­nellt ham­na­de han i skug­gan av Per Jons­son och To­ny Rickardsson. Han vann ald­rig nå­gon Grand Prix-del­täv­ling men blev 1998 to­taltvåa ba­kom Rickardsson.

2001, då han läm­nat Ros­pig­gar­na för Var­gar­na, fick ­kar­riä­ren ett opla­ne­rat slut. Jim­my Nil­sen blev påkörd un­der Vm-del­täv­ling­en i Vo­jens och lyss­na­de på lä­kar­na, som ­fö­reslog att han skul­le dra sig till­ba­ka.

Jim­my försökte hål­la sig kvar i Vm-se­ri­en ge­nom att ­star­ta ett eget Grand Prix-team med Ja­son Crump och Krzysztof Ce­gi­el­ski, men snart ha­de han läm­nat bå­de spor­ten och ­Eu­ro­pa. Se­dan 2002 är han bo­satt i Or­lan­do, USA, där han job­bar som säl­ja­re på ett fö­re­tag som till­ver­kar or­kan­skydd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.