5 BJÖRN KNUTSON

Speedwaybibeln - - Krönika Holm -

Född: 24 april 1938. Me­ri­ter: Vm-guld, in­di­vi­du­ellt: 1965. Vm-sil­ver, in­di­vi­du­ellt: 1961, 1963. Vm-guld, lag: 1960, 1962, 1963, 1964. VM­sil­ver, lag: 1961, 1965. VM­brons, lag: 1966. Sm-guld, in­di­vi­du­ellt: 1961, 1963. Sm-guld, lag: 1960, 1961 (Var­gar­na). n Ut­ma­na­de Ove Fun­din om kung­akro­nan i bör­jan av 1960-ta­let men ”The Fly­ing Fox” blås­te ho­nom på VM-gul­den ­bå­de 1961 och 1963.

Då, när Knut­sons chan­ser an­sågs för­bru­ka­de, blev han världs­mäs­ta­re på Wem­bley. Året var 1965 och Knutson vann fö­re sov­je­ten Igor Pletja­nov och just Fun­din, som gjor­de upp om de and­ra me­dal­jer­na i ett skil­je­heat.

”Knut­te”, sörm­län­ning som kom till Var­gar­na i bör­jan av 1950-ta­let, blev 1958 proffs i Eng­land. Han täv­la­de för ­Sout­hamp­ton och West Ham, och kör­de si­na sis­ta heat 1966.

Björn Knutson fyll­de ny­li­gen 80 år och har fort­fa­ran­de sitt hem i Norr­kö­ping.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.