1 TO­NY RICKARDSSON

Speedwaybibeln - - Krönika Holm -

Född: 17 au­gusti 1970. Me­ri­ter: Vm-guld, in­di­vi­du­ellt: 1994, 1998, 1999, 2001, 2002, 2005. Vm-sil­ver, in­di­vi­du­ellt: 1991, 1995, 2004. Vm-brons, in­di­vi­du­ellt: 2000, 2003. Vm-guld, par: 1993 (Per Jons­son, Henrik Gustafs­son). Vm-brons, par: 1992 (Per Jons­son, Henrik Gustafs­son). Vm-guld, lag: 1994, 2000, 2003, 2004. Vm-sil­ver, lag: 1991, 1992, 1998, 2005. Vm-brons, lag: 1993, 1997, 2001, 2002. Sm-guld, in­di­vi­du­ellt: 1990, 1994, 1997, 1998, 1999, 2001, 2004, 2005. Sm-guld, lag: 1989 (Stock­holm Uni­ted), 1998 (Val­sar­na), 2000 (Ma­sar­na). In­te ba­ra Sve­ri­ges ut­an värl­dens bäs­te speed­way­fö­ra­re ge­nom al­la ti­der. Slog ige­nom 1990, då han som 20-åring åk­te till Gub­bäng­en och blås­te Erik Stenlund och den ny­bliv­ne världs­mäs­ta­ren Per Jons­son på Sm-gul­det.

Det var, skul­le det vi­sa sig, start­skot­tet på en osan­no­lik kar­riär. Rickardsson vann in­te mind­re än sex in­di­vi­du­el­la Vm-guld, ett re­kord han de­lar med Ivan Mau­ger. Ma­sen, som be­lö­nats med bå­de bragd­guld och Jer­ring­pris, ha­de en högsta­ni­vå och jämn­het som ing­en an­nan fö­ra­re har va­rit i när­he­ten av. Han ­av­slu­ta­de in­te mind­re än åt­ta ra­ka Grand Prix-sä­song­er, 1998–2005, på pris­pal­len och vann to­talt el­va in­di­vi­du­el­la Vm-me­dal­jer.

To­ny Rickardsson gjor­de ef­ter kar­riä­ren en sats­ning på Porsche Car­re­ra Cup, men nu är det två­hju­ling­ar som gäl­ler igen. Le­gen­da­ren kör enduro och de­bu­te­ra­de för­ra året i Got­land Grand Na­tio­nal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.