OVER STREGEN

Speedwaybibeln - - Krönika Holm -

Si­dor: 247. Språk: Dans­ka. För­fat­ta­re: Dan Philip­sen. Ut­giv­nings­år: 2010

n Den som vill lä­ra kän­na Nicki Pedersen ”bag faca­den” har al­la möj­lig­he­ter att gö­ra det. Den bru­ta­le dansken spe­lar hu­vud­rol­len i många ­fö­ra­res mar­dröm­mar men ock­så i en bok om en van­lig kil­le som för­änd­ras när han tar på sig ­hjäl­men. För­fat­ta­ren Dan Philip­sen, re­por­ter på Jyl­lands-pos­ten, har även skri­vit ”Li­cens til at vin­de”, en bi­o­gra­fi om le­gen­da­ren Ole Ol­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.