KOLSTYBB & METANOL – SVENSK SPEED­WAYS HISTO­RIA

Speedwaybibeln - - Krönika Holm -

Si­dor: 368. Språk: Svens­ka. För­fat­ta­re: An­ders Åberg. Ut­giv­nings­år: 2004.

n Det när­mas­te en bibel lan­dets speedwayfrälsta kan hit­ta. An­ders Åberg, speed­way­ens svar på Björn Hell­berg, sam­la­de fak­ta och job­ba­de med ­boken i sju år, så det här är en kon­trast till hast­verk. Bib­li­o­fil­upp­la­gan om­fat­tar 199 num­re­ra­de ex­em­plar och är nå­got ­utö­ver det van­li­ga. Skinn och blad­guld, hand­gjord skydds­kas­sett. Boken kos­tar där­ef­ter, men då får ­kö­pa­ren även en An­ders Ap­pel­kvist-­sig­ne­rad li­to­gra­fi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.