MIN EGEN VÄRLD – JA­SON CRUMP

Speedwaybibeln - - Krönika Holm -

Si­dor: 272. Språk: Eng­els­ka, svens­ka. För­fat­ta­re: Ja­son Crump och Martin Ro­gers. Ut­giv­nings­år: 2006.

n ”Ging­er”, som i Sve­ri­ge täv­la­de för ­Ge­ting­ar­na, Ros­pig­gar­na, Var­gar­na och ­Vet­lan­da, åter­ger sin upp­växt och re­san mot Vm-ti­teln 2004. Om han vän­tat någ­ra år med att sät­ta punkt ha­de han haft yt­ter­li­ga­re två in­di­vi­du­el­la Vm-guld att be­rät­ta om.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.