MORD PÅ ÖPPEN GA­TA

7 SEP­TEM­BER 1978, STORBRITANNIEN

Spioner & hemliga krig - - SPIONERIETS URSPRUNG -

För­fat­ta­ren Ge­or­gi Mar­kov vän­ta­de på en buss på Wa­ter­loo Bridge i Lon­don när han plöts­ligt kän­de en skarp smär­ta i lå­ret. När han vän­de sig om såg han en man som ploc­ka­de upp ett pa­ra­ply in­nan han skyn­da­de mot en vän­tan­de taxi. Det stod snart klart att Mar­kov ha­de an­gri­pits av den bul­ga­ris­ka un­der­rät­tel­se­tjäns­ten, och att pa­ra­ply­et för­mod­li­gen ha­de an­vänts till att in­ji­ce­ra en am­pull med det död­li­ga gif­tet ri­cin. Mar­kov dog på St Ja­mes’ Hospi­tal fy­ra da­gar se­na­re, 49 år gam­mal. Mar­kov var av­hop­pa­re från det kom­mu­nis­tis­ka Bul­ga­ri­en och ha­de levt i ex­il i Storbritannien se­dan slu­tet av 1960-ta­let. Han job­ba­de för BBC World Ser­vice och hans död choc­ka­de en hel värld. Mor­det på Lon­dons ga­tor var myc­ket över­ras­kan­de, och det har på­ståtts att KGB var in­blan­da­de. Gär­nings­man­nen är okänd än i dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.