GRIS­BUK­TEN 1961

Spioner & hemliga krig - - NYCKELAKTÖRER -

En då­ligt pla­ne­rad mi­li­tär in­va­sion i ett för­sök att av­sät­ta dik­ta­torn Fi­del Castro slu­tar i ett fi­asko när de ku­bans­ka styr­kor­na på tre da­gar be­seg­rar in­va­sions­styr­kor­na (bri­gad 2506 be­stå­en­de ute­slu­tan­de av ex­il­ku­ba­ner). In­va­sions­styr­kan blir bok­stav­ligt ta­lat tillin­tet­gjord – över 100 män dö­das och 1 200 tas till­fånga. Ope­ra­tio­nen fi­nan­si­e­ra­des av CIA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.