U-2-EPISODEN 1960

Spioner & hemliga krig - - NYCKELAKTÖRER -

CIA-pi­lo­ten Fran­cis Ga­ry Po­wers krän­ker sov­je­tiskt luft­rum när han fly­ger ett U-2 spi­on­plan un­der ett hem­ligt spa­nings­upp­drag. Han blir ner­skju­ten och an­tas ha om­kom­mit. Pre­si­dent Dwight D. Ei­senho­wers ad­mi­nist­ra­tion hit­tar på en täck­man­tel, men sov­jets stats­mi­nis­ter Ni­ki­ta Ch­rusjtjov pre­sen­te­rar be­vis för att de lju­ger – bland an­nat pi­lo­ten själv. Po­wers ställs in­för rät­ta an­kla­gad för spi­o­ne­ri, och ame­ri­ka­ner­nas täck­man­tel av­slö­jas där­med som des­in­for­ma­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.