TEODOLIT

Spioner & hemliga krig - - SÅ GRUNDADES SAS -

Bagnold skaf­fa­de te­o­do­li­ter­na från över­vak­nings­de­par­te­men­tet i Kai­ro i ju­ni 1940. LRDG:s na­vi­ga­tö­rer no­te­ra­de kurs och an­tal kilo­me­ter me­dan de kör­de ge­nom ök­nen på da­gen, och när patrullen stan­na­de i skym­ning­en tog de en bild av stjär­nor­na med te­o­do­li­ten för att fast­stäl­la sin po­si­tion.

En med­lem ur LRDG hit­tar sin po­si­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.