CHEVROLET

Spioner & hemliga krig - - SÅ GRUNDADES SAS -

Bagnold val­de 30-cwt Chevrolet som for­don åt LRDG ef­tersom han an­såg att den var snabb och lätt­ma­nö­vre­rad. I juli 1940 fick han lå­na 19 bi­lar av den egyp­tis­ka re­ge­ring­en, och Ge­ne­ral Mo­tors i Alex­an­dria för­såg ho­nom med 14 till. Chev­ro­le­ten på bil­den är en sam­bands­bil (den långa an­ten­nen är på hö­ger si­da); bak­till syns ett Boys ma­sking­e­vär och ar­til­le­ris­ten där fram hål­ler ett Lewis­ge­vär lyft. Lofty Carr me­na­de att ”Che­van var ett fan­tas­tiskt for­don – tuff, med spe­ci­a­lan­pas­sad ka­ross så att vi kun­de kö­ra över hin­der som till ex­em­pel ste­nar.”

Vickers K ha­de lås med låg frik­tion som vi­sa­de sig tå­la san­den bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.