VATTENKONDENSATOR

Spioner & hemliga krig - - SÅ GRUNDADES SAS -

På 1920-ta­let upp­täck­te Bagnold att de för­lo­ra­de vat­ten när ky­lar­na ko­ka­de över och vat­ten rann ut via över­ström­nings­slang­en. Det lös­te han ge­nom att er­sät­ta över­ström­nings­slang­en med en slang som led­de vatt­net ner i en kan­na på si­dan av bi­len. Kan­nan var halv­full så att vatt­net kon­den­se­ra­de. När vatt­net bör­ja­de ko­ka och spru­ta vän­ta­de fö­ra­ren ett par mi­nu­ter så att vatt­net sögs upp i ky­la­ren igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.