WELROD-PISTOL STEN MK 5

Spioner & hemliga krig - - DEN FRANSKA MOTSTÅNDSRÖRELSENS MÖRKA HEMLIGHETER -

Welrod var en pistol med re­pe­ter­stud­sa­re som ha­de kon­stru­e­rats av brit­ter­na. Ré­sistan­ce fick tag i dem ge­nom de al­li­e­ra­des fall­skärms­för­sän­del­ser från Sta­tion IX, en av SOE:s topp­hem­li­ga fa­bri­ker i Eng­land. Ljud­däm­pa­ren gjor­de Wel­ro­den lämp­lig till at­ten­tat och and­ra hem­li­ga upp­drag. Kulspru­te­pi­stol som an­vän­des från som­ma­ren 1944. Sten var en av de ef­fek­ti­vas­te kulsprutepistolerna. Den var bil­lig och en­kel, vil­ket gjor­de den ide­a­lisk för Ré­sistan­ce. Dess­utom kun­de den mä­ta sig med MP40 som We­hr­macht an­vän­des sig av. MK 5 var den fem­te ge­ne­ra­tio­nen av vap­net och kom till stor nyt­ta de sista krigs­å­ren.

”EN AV DE MEST EF­FEK­TI­VA KULSPRUTEPISTOLERNA.”

SPÄNNHJUL MAGASIN OCH KOLV

PATRONUTKAST

LJUDDÄMPARE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.