NORSKT MOTSTÅNDSARBETE

Spioner & hemliga krig - - DEN FRANSKA MOTSTÅNDSRÖRELSENS MÖRKA HEMLIGHETER -

Med si­na enor­ma obe­bod­da om­rå­den och en gräns mot det ne­utra­la Sve­ri­ge var Nor­ge ett ide­a­liskt land för motståndsarbete. Den hem­li­ga nors­ka ar­mén Milorg spe­la­de en vik­tig roll med att hjäl­pa till un­der brit­tis­ka kom­man­doo­pe­ra­tio­ner. De hjälp­te dess­utom till med att av­slö­ja quis­ling­ar – norr­män som sym­pa­ti­se­ra­de med na­zis­ter­na.

Väns­ter: Nors­ka mot­stånds­käm­par mar­sche­rar från Akers­hus fäst­ning ef­ter att ha åter­er­öv­rat den från na­zis­ter­na den 22 maj 1945.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.