HEM­VÄR­NET

Spioner & hemliga krig - - DEN FRANSKA MOTSTÅNDSRÖRELSENS MÖRKA HEMLIGHETER -

Ef­ter oc­ku­pa­tio­nen av Frankrike var ris­ken för att tys­kar­na skul­le vän­da sig mot Storbritannien över­häng­an­de. En ci­vil armé un­der nam­net Aux­i­li­a­ry Units (ung. ”Hjäl­pen­he­ter”) bil­da­des där­för för att be­dri­va sa­bo­tage och ge­ril­laan­grepp i hän­del­se av en tysk in­va­sion. Lyck­ligt­vis gick det ald­rig så långt.

Ovan: Hjäl­pen­he­ter var en del av hem­vär­net och trä­na­des att gö­ra mot­stånd vid en even­tu­ell in­va­sion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.