OPE­RA­TION TI­TA­NIC

Spioner & hemliga krig - - SAS –OPERATIONERNA PÅ D- DAGEN -

Ope­ra­tion Ti­ta­nic ut­för­des av fy­ra män un­der led­ning av löjt­nant Poo­le och löjt­nant Fow­les. Uppdraget var att ska­pa hin­der bakom strän­der­na i Nor­man­die in­nan de al­li­e­ra­des in­va­sion. Uppdraget ut­för­des ge­nom att man släpp­te sand­säc­kar kläd­da som fall­skärms­jä­ga­re från plan över om­rå­det. Sand­säc­kar­na skul­le ex­plo­de­ra när de lan­da­de, men uppdraget miss­lyc­ka­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.