OPE­RA­TION COONEY

Spioner & hemliga krig - - SAS –OPERATIONERNA PÅ D- DAGEN -

En fransk SAS-ope­ra­tion där 18 små sa­bo­ta­ge­grup­per släpp­tes i fall­skärm över Frankrike. De­ras upp­drag var att iso­le­ra Bre­tag­ne ge­nom att för­stö­ra tågräl­sen in­om 48 tim­mar. Ope­ra­tio­nen in­led­des den 8 ju­ni och tving­a­de en grupp ur tys­kar­nas 275:e di­vi­sion att fär­das på lands­väg istäl­let för med tåg, vil­ket led­de till att de för­se­na­des med 48 tim­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.